ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREInformatyzacja w energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
07.06.2010r. 14:33

Dla perspektyw rozwoju systemów wspierających prognozowanie w energetyce szczególne znaczenie mają zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich lat w środowisku informatycznym operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Chodzi tu przede wszystkim o centralne repozytoria danych pomiarowych i rozwiązania typu hurtowni danych, będące obecnie na różnych etapach wdrożenia.
Autor: Jan Frankowski, Konsultant Biznesowy w grupie kompetencyjnej Business Intelligence Solitions w Infovide-Matrix S. A.
19.05.2010r. 14:19

Każdy obserwator rynku energetycznego, z łatwością dostrzeże zmiany, które zachodzą w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Po przeprowadzonym procesie unbundlingu z jednej spółki macierzystej wyłoniło się kilka podmiotów - spółek odpowiedzialnych fragmentarycznie za całość procesu, który przedtem w całości realizowała firma macierzysta. Wraz z podziałem przedsiębiorstwa, rozgrupowaniu uległy również systemy bilingowe.
Autor: Tomasz Makowski - konsultant w branżowej grupie kompetencyjnej Busieness Transformation Services – Energy w Infovide-Matrix SA
10.05.2010r. 15:04

Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko, Politechnika Wrocławska
Rozwój sieci inteligentnych zależy w głównej mierze od nowych rozwiązań technicznych. Wzrasta przekonanie, że koncepcja sieci inteligentnych obejmuje szereg inwestycji, mogących istotnie zmienić sposób dostarczania klientom usług energetycznych. Łańcuch wartości dodanych tworzy mnogość graczy, zainteresowanych nowymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi.
("Rynek Energii" - nr 4/2010)
19.03.2010r. 15:20

Właściwe zarządzanie rozpływem mocy biernej jest dla operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej priorytetowym zadaniem ze względu na bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju. W artykule opisano zasadnicze elementy automatycznej metody identyfikacji obszarów systemu elektroenergetycznego, które są podatne na utratę stabilności napięciowej - ze względu na lokalny deficyt mocy biernej.
Autor: Robert Lis, Grzegorz Błajszczak ("Rynek Energii" - nr 1/2010)
15.02.2010r. 14:00

dr Robert Zajdler, Zajdler Energy Lawyers
Rozwój technik informatycznych w energetyce wymusza konieczność zapewnienia ochrony danych pomiarowych odbiorcy. Stworzenie rozwiązań regulacyjnych, jak i umownych w tym zakresie potrzebne jest zanim jeszcze dane te będą na szeroką skalę zbierane, przetwarzane i udostępniane.
kancelaria Wardyński i Wspólnicy (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki - nr 1/2010)
11.02.2010r. 21:11

W artykule omówiono wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego, którego celem było zbadanie i opracowanie metodologii określania obszarów w systemie elektroenergetycznym (SEE), które są podatne na utratę stabilności napięciowej podczas pracy SEE w szczególnych warunkach.
Autorzy: Robert Lis, Grzegorz Błajszczak ("Rynek Energii" - nr 6/2009)
10.12.2009r. 12:47

Przedstawiono koncepcje rozwiązań nowoczesnych systemów monitorowania zużycia mediów w budynkach i wskazano na ich możliwe kierunki rozwoju. Dokonano reprezentatywnego przeglądu urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej, wody, gazu i ciepła ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań umożliwiających zdalny przekaz informacji.
Autorzy: Zygmunt Kubiak, Andrzej Urbaniak ("Rynek Energii" - październik 2009)
07.12.2009r. 07:55

Znaczenie systemu ERP dla przedsiębiorstwa można porównać do systemu nerwowego w organizmie. Jego podstawowym zadaniem jest przekazywanie rzetelnej informacji w odpowiednim czasie, tak aby możliwe było podejmowanie właściwych decyzji w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa.
SAP
23.11.2009r. 14:20

Nowa generacja urządzeń pomiarowych energii elektrycznej, dająca możliwość zdalnej komunikacji w obu kierunkach między odbiorcą a sprzedawcą energii oznacza nowe możliwości zarówno dla użytkowników, jak i przedsiębiorstw energetycznych.
Autor: Sławomir Klimowicz, Ekspert SAP ds rynku Utilities
09.11.2009r. 12:44

Studium wdrożenia SAP IS-U w RWE Polska. W Grupie RWE po wdrożeniu innowacyjnego systemu do obsługi i rozliczeń SAP IS-U wszyscy klienci, niezależnie od miejsca zamieszkania, mogą być obsłużeni w dowolnym punkcie obsługi klienta, także przez internet, telefon lub faks.
SAPcire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE