ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREInformatyzacja w energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
12.06.2013r. 13:50

Sektor energetyczny zmienia się na naszych oczach. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i instytucje państwowe na całym świecie starają się sprostać rosnącym potrzebom energetycznym, uwzględniając przy tym niepewne poziomy zaopatrzenia. Jednocześnie dążą też do obniżenia emisji szkodliwych substancji przez wdrożenie inteligentnych sieci energetycznych.
Europa Wschodnia nie jest tu wyjątkiem.
Autor: Oracle
03.06.2013r. 10:09

Klienci zakładów użyteczności publicznej zmieniają się. W ostatnich dziesięciu latach upowszechnienie technologii opartych na Internecie, takich jak smartfony i tablety, oraz społecznościowych kanałów komunikacyjnych, spowodowało pojawienie się klientów nowego typu, którzy od dostawców mediów oczekują takiego samego poziomu obsługi w czasie niemal rzeczywistym, jaki zapewniają inni usługodawcy.
Autor: Linda Jackman, wiceprezes ds. strategii branżowych, Oracle Utilities
21.05.2013r. 09:12

Pierwsza część artykułu w skrótowy sposób wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące fizycznej reprezentacji chmury obliczeniowej w dostępnych modelach jej implementacji. Druga część opisuje możliwe do zaadresowania przez cloud computing (CC) obszary zarządzania siecią elektroenergetyczną w przypadku małych OSD i podaje przykłady istniejących implementacji i usług opartych o CC oraz poziom ich zaawansowania. Trzecia część jest poświęcona usystematyzowaniu wątpliwości związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych w chmurze.
Autor: Piotr Czerwonka ("Rynek Energii" - nr 1/2013)
24.10.2012r. 12:00

-- Materiał promocyjny --
Dla firm specjalizujących się w sprzedaży mediów nadszedł czas zmian. Nowe wyzwania, takie jak deregulacja rynku i wynikająca z niej zwiększona konkurencja w branży czy program uwalniania rynku gazu powodują, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, chcąc świadczyć usługi tysiącom klientów, poszukują rozwiązań, które zapewnią im skuteczną realizację celów biznesowych. O wyzwaniach przedsiębiorstw użyteczności publicznej opowiada Joanna Stencel, Senior Konsultant odpowiedzialny za rozwój rozwiązań IT w branży utilities w firmie HICRON Sp. z o.o.
03.09.2012r. 15:01

Dopiero od niedawna pojawiły się standardy i narzędzia umożliwiające logiczne ograniczenie ilości alarmów, zwiększające efektywność pracy operatorów i w ten sposób obniżające liczbę błędnych decyzji, mogących prowadzić do niebezpiecznych awarii. W artykule przedstawiono jedno z takich wyjątkowo użytecznych narzędzi - Alarm Management System.
Autor: mgr inż. Peter Stolz - Instrumentation Consulting ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia" - nr 9/2012)
02.08.2012r. 14:35

Paradoksalnie wrogiem naszego portfela jest rozwój. Im gospodarka będzie się rozwijała szybciej i lepiej, tym wyżej będą szybowały ceny energii elektrycznej. To niestety smutna prawidłowość. Koszt każdej megawatogodziny energii elektrycznej loco elektrownia w 2015 roku może wynieść zaledwie 200 zł, jeśli polska gospodarka będzie w recesji i 250 zł, jeśli gospodarka będzie rozwijała się w sposób zrównoważony.
(„Energia Gigawat” – nr 6/2012)
14.06.2012r. 13:01

Patrząc z pewnej perspektywy na historię rozwoju informatycznego wspomagania pomiarów możemy zauważyć, jak zmieniało się podejście do układów pomiarowo-rozliczeniowych. Pierwotnie układy licznikowe wyposażone w liczydła służyły głównie do zarejestrowania, rozliczenia zużytej energii, a różnego rodzaju układy pomiarowe służyły do bieżącego wskazania i kontrolowania jej parametrów. Następnym etapem było wprowadzenie urządzeń, które już nie tylko mierzyły, czywskazywały te parametry, ale również rejestrowały je w czasie.
Autor: Bronisław Pytel, kierownik ds. energii, GMMP Sp. z o.o. ("Nowa Energia" - nr 2/2012)
07.12.2011r. 11:39

Wdrożenie rozwiązań AMI stworzy powszechny system pomiarowy odbiorców energii - z dwukierunkową wymianą informacji z odbiorcami oraz z przesyłaniem sygnałów i komend sterowniczych do odbiorców oraz prosumentów. AMIgoS to kompleksowe rozwiązanie klasy AMI wspierające obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych w obszarze operatora pomiarów i administratora rynku energii. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją gotowego systemu. Więcej informacji o systemie na www.sygnity.pl
Autorzy: Adam Orzech, Jarosław Zarychta, Artur Grochowski, Przemysław Chojnicki (Sygnity SA)
04.04.2011r. 14:25

Regulacja i sterowanie procesów cieplnych w budynkach ma duży wpływ na zużycie ciepła na cele ciepłownicze. Stosowane dotychczas rozwiązania wykorzystują standardowe algorytmy regulacji o właściwościach proporcjonalno-całkujących lub proporcjonalno-całkująco-różniczkujących. Wadą tych rozwiązań jest konieczność stałego nadzoru wykwalifikowanych służb technicznych.
Autor: prof. nzw. dr hab. inż. Witold J. Chmielnicki ("Rynek Energii" - 12/2010)
22.03.2011r. 14:51

dr inż. Krzysztof Billewicz, Katedra Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej
Obecnie przedsiębiorstwa informatyczne wdrażające swoje aplikacje na rynku energetycznym przedstawiają nowe, na naszym rynku, systemy smart metering (SM) i proponują ich wdrożenie w Polsce. Wiele z tych rozwiązań zostało z sukcesem wdrożonych na niektórych obszarach w krajach rozwiniętych.
("Energetyka" - nr 2-3/2011)cire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE