ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREInformatyzacja w energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


INFORMATYZACJA W ENERGETYCE

Obecnie jest równie dużo zwolenników co przeciwników przekazania teleinformatyki zewnętrznemu usługodawcy. Przeważają opinie, „to się nie opłaca, na pewno nie jest taniej, a czy lepiej też nie jest pewne”.

Po stu latach monopolu naturalnego i stabilnego bytu w sektorze energetycznym zachodzą spektakularne zmiany. Bezpieczeństwo przestało być wartością nadrzędną. Dlaczego tak się stało? Jak zarządzać przedsiębiorstwem energetycznym w świecie zapowiadanych zmian?

Celem procesu liberalizacji i deregulacji branży elektroenergetycznej jest doprowadzenie do zdrowego konkurowania podmiotów gospodarczych po to, aby uzyskać efekt ciągłego, stopniowego obniżania cen na energię dla odbiorcy końcowego. Jakie zatem cechy powinna posiadać np. spółka dystrybucyjna, aby przetrwać na rynku? Można powiedzieć, że po prostu nie może być gorsza od innych. Pytanie jak to zrobić? Odpowiedzi to pytanie można szukać np. poprzez analizę strategii firm działających w państwach, gdzie energia jest już towarem, czyli np. Niemcy, Hiszpania czy Szwecja.

W poprzednim odcinku opisano komponenty modelu procesu biznesowego wg metodyki PROMET®BPR. Jednym z komponentów tego modelu jest łańcuch podstawowych zadań (działań), których efektem musi być co najmniej jeden rezultat, stanowiący materialną lub niematerialną wartość. Rezultat procesu to tzw. wyjście stanowiące jednocześnie wejście do następnego procesu.

Pierwszym krokiem optymalizacji procesów powinna być ich identyfikacja. Aby tego typu projekt dobrze zrealizować trzeba zastosować odpowiednią metodykę. Dzięki niej otrzymamy odpowiedź na pytanie: jak i kiedy identyfikować procesy? Po opracowaniu mapy i architektury procesów możemy je optymalizować i zarządzać ich efektywnością. Jaką rolę odgrywa tu system ERP? Jak powiązać wdrożenie ERP z projektem identyfikacji i optymalizacji procesów? Kto powinien identyfikować procesy? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo w tym odcinku.

IMG Polska zrealizowała w Polsce ponad 60 projektów wdrożeniowych, a więc co najmniej tyle razy poddawani byliśmy ocenie wg różnych kryteriów, zdefiniowanych przez klientów. Poznaliśmy nie tylko stosowane kryteria, ale i różne podejścia do wyboru systemu. Z naszych obserwacji wynika jednak, że pomysł na "metodę wyboru" najczęściej polega na porównywaniu funkcjonalności branych pod uwagę systemów. Bywa, że Klienci nie zawsze pewni są podjętej decyzji, co nie pozostaje bez wpływu na późniejsze prowadzenie projektu. Po zakończeniu procedury wyboru trzeba rozpocząć intensywne działania projektowe, co przy braku zaufania do trafności dokonanego wyboru systemu bywa trudne.

W pierwszej części artykułu na temat sposobów wyboru systemu ERP, zatytułowanej "Jak to się zwykle odbywa", postawiono diagnozę, iż w większości wypadków wybór dokonywany jest przy pomocy trudnej i zawodnej metody porównawczej. Czy można wybrać prościej, szybciej i skuteczniej? W opinii IMG tak.

W poprzednich odcinkach opisano model procesu oraz podejście do identyfikacji procesów w firmie wg metodyki PROMET®BPR. Inne podejścia do identyfikacji i zarządzania procesami są w dużym zakresie do siebie podobne. Wybór metodyki nie jest więc krytyczny - niewiele można się pomylić. Nie ma też problemów z dostępem do wiedzy o modelowaniu procesów. Pracowników można przeszkolić lub zatrudnić przeszkolonych. Jak jednak powszechnie wiadomo samo posiadanie wiedzy niczego w firmie nie zmienia. O efektach końcowych decyduje umiejętność jej wykorzystania. Z drugiej strony potrzeba orientacji funkcjonowania firmy na procesy coraz częściej traktowana jest jako konieczność - zwłaszcza w branży elektroenergetycznej. W tej sytuacji jest zrozumiałe, że dla zarządów firm pytania: kiedy wyodrębniać procesy i jak to zorganizować są kluczowe.

W ramach procesu wyboru systemu ERP często zamawiający pyta o sposób organizacji i zarządzania projektem. Oczekiwania idą w kierunku gotowej recepty na wdrożenie systemu. Tymczasem każda metodyka wdrożenia obejmuje dwa obszary: organizacja projektu i praca z ludźmi w celu osiągnięcia założonych celów - wdrożenie systemu to środek do ich realizacji. Pierwszy z tych obszarów jest powtarzalny i w związku z tym daje się opisać w formie recepty. Drugi obszar, tj. praca z ludźmi powoduje, że wdrożenie systemu ERP to przedsięwzięcie typu projekt, a więc nie wszystko da się powtórzyć - tutaj stałe są tylko problemy i zasady, a nie rozwiązania. W prezentowanym odcinku przybliżamy tajniki organizacji projektu opisując role sponsora i kierownika projektu.

Każda metodyka wdrożenia obejmuje dwa obszary: organizację projektu oraz pracę z ludźmi. Na wielu projektach zdarza się, że koncertujemy się zbyt mocno na twardych technikach, a nie na ludziach. Każdy nawet najlepiej przygotowany projekt nie powiedzie się, jeśli nie weźmie się pod uwagę czynnika ludzkiego. Projekt wdrożenia systemu informatycznego jest zawsze efektem pracy grupowej.cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE